navigatie afbeelding
header banner

Reanimatie / AED

home afbeelding

Reanimatie / AED

Omvang van de cursus: 1 dagdeel (4 lesuren)
Minimale deelname: 8 personen
Maximale deelname: 15 personen
Na gebleken geschiktheid ontvangt de kandidaat het certificaat Reanimatie/AED (Automatisch Externe Defibrillator) van de Nederlandse Reanimatie Raad.

Doelgroep

Om deel te mogen nemen aan deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist. Elke geïnteresseerde vanaf 15 jaar is welkom.

Doelstelling

Na het volgen van de cursus zijn de deelnemers in staat om een slachtoffer met een circulatiestoornis te reanimeren en de AED adequaat en veilig in te zetten.

Cursusprogramma

Theorie:
Benaderen bewusteloos slachtoffer
Achtergrondinformatie oorzaken circulatiestilstand
Reanimatieprotocol
Uitleg AED-apparatuur

Praktijk:
Benaderen slachtoffer
Reanimatie
Bedienen AED-apparatuur

Herhalingscursus Reanimatie / AED

Het certificaat AED bediener behoudt zijn geldigheid mits er minimaal één maal per jaar een herhalingsles wordt bijgewoond.
Duur van de cursus: 3 lesuren
Minimale deelname: 8 personen
Maximale deelname: 15 personen

Doelgroep

Deze cursus is bestemd voor hulpverleners met een geldig Reanimatie- / AED-certificaat.

Doelstelling

Het herhalen, opfrissen en eventueel uitbreiden van de basiskennis.