navigatie afbeelding
header banner

Ploegleider BHV

home afbeelding

Opleiding ploegleider BHV

De basisopleiding ploegleider bedrijfshulpverlening omvat 2 dagen en wordt gegeven door een gecertificeerde brandweerdocent.
Om te mogen deelnemen aan de basisopleiding Ploegleider BHV moet de kandidaat beschikken over een geldig BHV-diploma.
In de opleiding wordt aandacht gegeven aan:

Theorie
- Organisatie BHV
- Verbindingen en communicatie
- Verkenning en inzet

Praktijk
- Verkenningsoefening
- Communicatieoefening
- Ontruimingsoefening
Minimaal aantal deelnemers: 8
Maximaal aantal deelnemers: 12

Beide onderdelen worden afgesloten met een officieel NIBHV-examen.

Doelgroep

Personen die deel uit maken van een BHV-organisatie en zich hierbij moeten specialiseren in het leiding geven aan een ploeg bedrijfshulpverleners.

Doelstelling

- Het aansturen van de bedrijfshulpverleners.
- Het oefenen met de bedrijfshulpverleners.
- Evaluatie en verslag na oefeningen of calamiteiten.
- Het herkennen, beoordelen en op de hoogte zijn van risico’s binnen de organisatie.

Herhalingscursus ploegleider BHV

De geldigheidsduur van het diploma “Ploegleider BHV” is één jaar. Met een herhalingscursus wordt de geldigheid verlengd. De herhalingscursus ploegleider bestaat uit 4 lesuren en wordt gegeven door een gecertificeerde brandweerdocent.

Doelgroep

De medewerkers welke in het kader van het ontruimingsplan verantwoordelijk zijn voor het aansturen van de bedrijfshulpverleners in geval van een calamiteit.

Doelstelling

De nascholing is bedoeld om de kennis en vaardigheden op peil te houden en er nieuwe vaardigheden aan toe te voegen.