navigatie afbeelding
header banner

Hoofd BHV

home afbeeldingDe Hoofd-bedrijfshulpverlener’ houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige kant van de BHV. Deze geeft uitvoering aan de BHV-taken die wettelijk aan de werkgever zijn opgedragen. In sommige bedrijven wordt de functie gecombineerd met die van ploegleider.
De coördinator of het Hoofd BHV (C/HBHV) vertaalt het beleid in concrete maatregelen, dat wil o.a. zeggen:
- opzetten en beheren van de BHV-organisatie
- zorgen voor opleiding en oefening van de bedrijfshulpverleners
- communiceren met interne en externe contacten

In de cursus wordt ervan uitgegaan dat deelnemers beschikken over algemene managementvaardigheden, zoals leidinggevende en communicatieve vaardigheden.

Duur van de opleiding

Twee cursusdagen en een examendag. Voor het uitwerken van de opdrachten dien je daarnaast rekening te houden met een totale studiebelasting van zestig uur.