navigatie afbeelding
header banner

EHBO bij kinderen

home afbeeldingIn de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen zijn ook bepalingen opgenomen ten aanzien van de Eerste Hulp. Gastouders moeten in het bezit zijn van een geregistreerd certificaat Eerste Hulp aan Kinderen.
Duur van de cursus: 2 dagdelen (totaal 8 lesuren)

Minimale deelname: 6 personen
Maximale deelname: 12 personen
De cursus bestaat uit een theoriegedeelte, een praktijkgedeelte en een examen. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de cursist het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.

Doelgroep

Deze opleiding is bestemd voor hulpverleners die specifiek te maken hebben met kinderen, zoals medewerkers van kinderdagverblijven, peuterspeelzalen, basisscholen of gastouders.

Doelstelling

De cursisten leren hoe ze Eerste Hulp moeten verlenen aan zuigelingen en kinderen. Hierbij wordt ingegaan op ziektebeelden, (plaatselijke) letsels en stoornissen in de vitale functies die vaak bij kinderen voorkomen. De cursisten krijgen ook inzicht in de gevaren die zich in het bijzonder bij kinderen kunnen voordoen.

Cursusprogrammamma

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte, een praktijkgedeelte en een examen. Indien het examen met goed gevolg is afgelegd, ontvangt de cursist het certificaat Eerste Hulp aan Kinderen van het Oranje Kruis.