navigatie afbeelding
header banner

BHV

home afbeelding

BHV opleiding

De opleiding tot bedrijfshulpverlener (BHV’er) bestaat uit 2 dagen van 8 lesuren of 4 dagdelen van elk 4 lesuren.
Dag 1: BOC (brand, ontruiming en communicatie)
Dag 2: Medisch (levensreddende handelingen)
Minimaal aantal deelnemers: 8
Maximaal aantal deelnemers: 15
Beide onderdelen worden afgesloten met een officieel NIBHV-examen.
De geldigheidsduur van het certificaat is één jaar.

Doelgroep

Personen die deel uit (gaan) maken van de BHV-organisatie.

Doelstelling

Na het volgen van deze opleiding is de deelnemer in staat tot het verlenen van bijstand zoals hierna omschreven:
- Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen.
- Het beperken en het bestrijden van een beginnende brand.
- Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van alle werknemers en andere personen in een gebouw.
- Het alarmeren van en samenwerken met de brandweer en andere hulpverleningsorganisaties bij een beginnende brand of bij een ongeval.

BHV herhalingscursus

De herhalingscursus Bedrijfshulpverlener bestaat uit 1 dagdeel van 4 lesuren of 2 dagdelen van 3 lesuren en wordt gegeven door 2 gecertificeerde docenten.
In het dagdeel wordt zowel aandacht gegeven aan het medische gedeelte als aan het BOC gedeelte.
Een calamiteitenoefening vormt een onderdeel van deze herhalingscursus.
Minimaal aantal deelnemers: 8
Maximaal aantal deelnemers: 15

Doelgroep

Personen die deel uit maken van de BHV-organisatie en hun kennis op peil moeten houden.