navigatie afbeelding
header banner

BBMI

home afbeeldingDe cursus Beheerder brandmeldinstallatie is bedoeld voor medewerkers die de brandmeldinstallatie zelf periodiek testen en preventief onderhoud gaan uitvoeren.

Onderwerpen die aan bod komen:

voorschriften, normen, eisen, opbouw, werking, componenten en documenten van brandmeld- en ontruimingsinstallaties volgens de NEN-norm 2654-1 en 2654-2.
het registreren en rapporteren van gegevens in het logboek
instructie van derden

Duur van de opleiding

1 ½ cursusdag niet aaneengesloten

Examen beheerder brandmeldinstallatie

Het examen van Beheerder brandmeldinstallatie bestaat uit een theoretisch gedeelte met meerkeuzevragen en een projectopdracht.
Bij voldoende resultaat voor beide onderdelen ontvangt u het NIBHV Diploma Beheerder Brandmeldinstallatie.